Умови використання

УГОДА КОРИСТУВАЧА

Ця Угода Користувача (далі за текстом – Угода) укладається між приватною особою (далі за текстом – Користувач), яка використовує можливості інтернет-ресурсу www.Autogorod.com.ua (далі за текстом – Сайт) та ПП «Autogorod» (далі за текстом Автоцентр), та регулює всі види використання:

- сайту, що належить Автоцентру;

- послуг, що надаються Автоцентром за допомогою Сайту (можливість швидко визначити попередню вартість авто, подати заявку на терміновий продаж чи купівлю машини тощо);

- даних, доступних та розміщених на Сайті;

- а також регламентує порядок збирання, обробки, використання та розголошення Автоцентром Персональних даних Користувача при використанні Користувачем Сайту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Користуватися даним Сайтом дозволяється лише особам, які прийняли всі умови та положення цієї Угоди, опублікованої за адресою Autogorod.com.ua, та інші правила, зазначені в Автоцентрі. Рекомендується ознайомитись з усіма положеннями Угоди для усвідомленого прийняття правил Користувачем. Умови Угоди застосовуються всім користувачам Сайту, незалежно від того, чи зареєстровані вони на даному інтернет-ресурсі. Під обліковим записом мається на увазі комплекс інформації про Користувача та його дані авторизації (унікальний логін та пароль).

1.2. Після реєстрації на Сайті Користувачеві відкривається доступ до його розширених можливостей. Перед використанням Сайту для термінового продажу або купівлі авто, Користувач зобов'язаний ознайомитися з умовами цієї Угоди. Використовуючи будь-який розділ Сайту, Користувач автоматично погоджується з умовами Угоди.

1.3. У випадку, якщо Користувач не приймає будь-яких положень Угоди, то йому заборонено використовувати Сайт, будь-які дані, опубліковані на Сайті, будь-які послуги, що надаються за допомогою Сайту, та необхідно негайно залишити цей інтернет-ресурс.

1.4. Користувач не має права користуватися можливостями Сайт і не може прийняти умови Угоди, якщо її вік не відповідає встановленому законодавством України для укладення таких угод, або не виконав інших умов для укладення угод, передбачених законодавством.

1.5. Використовуючи будь-який розділ Сайту та/або Послуги, Користувач автоматично надає Автоцентру право отримувати, зберігати та обробляти Персональні дані Користувача на умовах цієї Угоди.

1.6. Автоцентр не відповідає за порядок збору, використання та розголошення Персональних даних Користувача юридичними особами, які не перебувають у володінні або під керуванням Автоцентру, та фізичними особами, які не є співробітниками Автоцентру, навіть у випадку, якщо Користувач отримав інформацію про сайти, товари або послуги даних осіб за допомогою Сайту.

1.7. Головною метою збору, зберігання та обробки Персональних даних Користувача є захист інтересів Користувача та Автоцентру, а також надання Користувачеві послуг, у тому числі відображення необхідної актуальної інформації, а також підвищення ефективності сервісу викупу та продажу авто в цілому.

2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1. Якщо Користувач вважає, що на Сайті опубліковано інформацію, яка порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це працівників Автоцентру та надати дані, що доводять це. У випадку, якщо Користувач надасть неправдиві дані, він понесе повну відповідальність за заподіяну шкоду (включаючи витрати, штрафи, мита та оплату адвокатських послуг).

2.2. Користувачеві заборонено:

 • поширювати матеріали будь-якого виду, спрямовані на пропаганду війни, розпалювання національної, расової чи релігійної ненависті та ворожнечі, а також іншої інформації, за розповсюдження якої передбачено кримінальну чи адміністративну відповідальність;
 • передавати у користування свій обліковий запис та/або давати дані авторизації третім особам;
 • розміщувати інформацію, яка порушує авторські права третіх осіб, патентне право, а також матеріали, копіювання яких заборонено власником оригіналу;
 • публікувати інформацію, яка порушує права та законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій та відеороликів, на яких відображена людина, яка не давала згоди на публікацію цих матеріалів);
 • використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті (наприклад, масове копіювання пропозицій клієнтів про купівлю або продаж машин, фотографії лотів тощо);
 • здійснювати несанкціонований збір, систематизацію, зберігання чи розповсюдження персональної інформації третіх осіб;
 • намагатися отримати доступ до облікового запису та/або даних авторизації іншого Користувача будь-яким способом;
 • розміщувати комп'ютерні віруси та/або програми, які можуть припинити або порушити повноцінне функціонування Сайту.

2.3. Відповідальність Користувача:

 • Користувач несе відповідальність за будь-яке використання інформації, що є на Сайті.
 • Користувач самостійно відповідає перед третіми особами за свої дії чи бездіяльність під час використання Сайту.
 • Користувач зобов'язується самостійно і власним коштом врегулювати всі претензії третіх осіб, які пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.
 • будь-які дії, виконані з використанням облікового запису та/або даних авторизації Користувача, вважаються здійсненими ним самостійно, доки не буде доведено протилежне.
 • Автоцентр має право без попереднього оповіщення, на власний розсуд видалити повністю або частково розміщену Користувачем інформацію, якщо вона не відповідає умовам Угоди (враховується також інформація, щодо якої важко визначити, чи відповідає вона Угоді та/або чинному законодавству).
 • за порушення умов Угоди, Автоцентр має право у будь-який час без попередження позбавити Користувача доступу до Сайту та/або видалити обліковий запис Користувача.

2.4. Автоцентр:

 • за допомогою Сайту дає можливість Користувачеві дізнатися оцінну вартість автомобіля, що належить Користувачеві. Головною метою надання цієї послуги є оптимізація продажу автомобіля для того, щоб організувати цей процес максимально швидко.
 • оцінна вартість транспортного засобу розраховується на підставі інформації про товар, вказану Користувачем у відповідній формі на Сайті. Користувач в режимі онлайн дізнається приблизну ціну, розраховану, виходячи із середньоринкової вартості по країні та за умови ідеального стану авто. Якщо Користувача влаштовує запропоновану суму, він може залишити на Сайті заявку на проходження технічного огляду машини або домовитися по телефону про місце та час зустрічі з працівником Автоцентру. Подальше укладання угоди між Користувачем та Автоцентром можливе лише у разі згоди Користувача на продаж авто, а Автоцентру – на купівлю.
 • попереджає, що оцінна вартість авто, розрахована на Сайті, є попередньою і не є пропозицією від Автоцентру про покупку. Вказана ціна надалі може бути змінена в ході технічної діагностики, організованої на території офісу Автоцентру. Ця сума залежить від багатьох критеріїв, уточнити які можна безпосередньо у працівників Автоцентру.

2.5. Відповідальність Автоцентру:

 • не відповідає за використання третіми особами даних, опублікованих Користувачем на Сайті, включаючи їхнє копіювання, відтворення та розповсюдження, здійснені як у рамках Сайту, так і за його межами.
 • не відшкодовує шкоду, заподіяну Користувачеві або третім особам внаслідок використання чи невикористання, у тому числі неможливості використання Сайту.
 • не несе відповідальності та не контролює інформацію, розміщену третіми особами на Сайті, не дає гарантії достовірності інформації, її законності, якості та відповідності особистим цілям та очікуванням відвідувачів Сайту. За інформацію, опубліковану відвідувачами Сайту, відповідають виключно її автори.
 • не відповідає за зміст сайтів, що не є особистим Інтернет-ресурсом Автоцентру, посилання на які можуть бути розміщені на Сайті, та не гарантує їхньої безпеки, а також безпомилкової та безперебійної роботи.

3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

3.1. На Сайті проявляється повага та виявляється захист авторського права та пов'язаних з ним особистих майнових та немайнових прав. Використання авторського права без згоди власника оригіналу можливе лише у порядку, регламентованому законодавством України.

3.2. Ця Угода не дає Користувачеві будь-яких особливих майнових прав на будь-які об'єкти інтелектуальної власності Автоцентру або третіх осіб, якщо це не зафіксовано будь-де, і всі права на власність та на прибуток щодо цієї власності зберігаються лише за Автоцентром та/або відповідною третьою особою.

3.3. Користувач, який викладає на Сайт будь-які матеріали, що містять об'єкти інтелектуальної власності (наприклад, текст, графічні зображення, аудіозаписи та відеоролики, комп'ютерні програми, бази даних тощо), дає гарантію того, що публікація на Сайті, збереження , копіювання та використання цієї інформації та/або об'єктів інтелектуальної власності, які включені до неї, не стане порушенням прав третіх осіб.

3.4. Будь-які назви, торгові марки, логотипи та гасла, які пройшли реєстрацію у необхідному порядку, є власністю їхніх законних власників.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Якщо використовуючи Сайт, Користувач у будь-який спосіб отримав інформацію щодо Автоцентру та/або третіх осіб, яка є конфіденційною та/або відноситься до Комерційної таємниці (згідно із законодавством України), Користувачеві забороняється її зберігати, обробляти, використовувати та розповсюджувати.

4.2. Користувач усвідомлює та дає згоду на те, що публікуючи на Сайті дані, до яких Користувач самостійно не обмежив доступ, ця інформація може стати доступною для будь-якої третьої особи.

5. ОТРИМАННЯ, ОБРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

5.1. При реєстрації на Сайті Користувачеві необхідно внести Дані авторизації, а також ім'я, адресу електронної пошти, номер телефону та місто проживання. Після створення і хоча б одноразового входу Користувача на Сайт Автоцентр зможе визначати Користувача при кожному відвідуванні Сайту та коригувати інформацію, що відображається, виходячи з цього. Крім того, зареєстрований Користувач отримує можливість дізнаватися попередню ціну свого авто, подавати заявку на проходження технічної діагностики та користуватися іншими розширеними можливостями Сайту.

5.2. При використанні Користувачем можливостей Сайту та послуг Автоцентр автоматично зберігає, обробляє та використовує інформацію про Користувача (крім Персональних даних), наприклад: IP-адресу Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, а також статистична інформація про активність Користувача.

5.3. Автоцентр має право зберігати Персональні та інші дані Користувача на строк, необхідний для досягнення мети, описаної в цій Угоді, або у строки, встановлені законодавством України, або до моменту видалення Користувачем цих даних.

5.4. Автоцентр зобов'язується не передавати Персональні дані Користувача третім особам у комерційних цілях без його згоди. Надання Персональних даних третім особам вважається допустимим лише у таких випадках:

 • після отримання згоди Користувача, якому належить ця інформація;
 • при необхідності передачі Персональних даних з метою виконання замовлення або запиту Користувача (наприклад, терміновий продаж транспортного засобу, автовикуп тощо);
 • за обґрунтованими запитами державних органів України, які мають право отримувати таку інформацію.
 • у випадку якщо, на думку Автоцентру, Користувач порушує умови Угоди та/або інших договорів та угод між Автоцентром та Користувачем.

5.5. Користувач дає згоду на те, щоб Автоцентр дозволяв іншим компаніям, з якими Автоцентр раніше уклав відповідні угоди, отримувати, зберігати та обробляти дані про Користувача (крім Персональних даних), такі як IP-адреса Користувача, файли cookie, а також статистична інформація про активність Користувача підвищення ефективності наданих ними послуг і рекламних матеріалів.

5.6. Користувач приймає те, що Автоцентр не гарантує конфіденційність інформації, що передається через Інтернет. Якщо ці дані будуть доступні третім особам поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних Автоцентру, Автоцентр не відповідає за негативні наслідки цієї дії.

5.7. Користувач має право зробити запит, відредагувати або видалити свої персональні дані, які знаходяться у Автоцентру. Для цього Користувачеві необхідно надіслати відповідне прохання на контактну адресу Автоцентру, вказану на Сайті, якщо іншого самостійного способу запиту, редагування або видалення Персональних даних не передбачено технічними можливостями Сайту.

5.8. Всі умови використання Персональних даних Користувача докладно описані на Сайті у розділі "Політика конфіденційності".

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Автоцентр має право в будь-який час коригувати цю Угоду. Нова версія Угоди перебуватиме у відкритому доступі на Сайті. Якщо до Угоди будуть внесені особливо важливі правки, Автоцентр додатково повідомить Користувача про них за допомогою листа, надісланого на електронну пошту, яку Користувач вказав під час реєстрації. Усі зміни набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті. Користуючись послугами Автоцентру або можливостями Сайту, Користувач автоматично підтверджує свою згоду з умовами такої версії Угоди, яка є актуальною на даний момент.

6.2. Автоцентр не несе відповідальності за збитки або витрати, які зазнав Користувач або треті особи через неправильне розуміння чи нерозуміння умов цієї Угоди, інструкцій або правил використання Сайту щодо порядку публікації інформаційних даних та інших технічних моментів.

6.3. Користувач надає Автоцентру право надсилати на свою електронну пошту актуальні дані про Сайт, послуги Автоцентру, нові можливості продажу чи викупу машин чи рекламну інформацію.

6.4. У разі визнання неактуальним або нездійсненним будь-якого положення Угоди, інші пункти Угоди залишаються чинними та є обов'язковими для виконання. Відмова однієї із Сторін виконувати будь-які умови Угоди або їх порушення не анулює дії цих умов.

6.5. Автоцентр не дає гарантії на відповідність Сайту особистим цілям та очікуванням Користувача, його безперервну та безпомилкову роботу, а також надійність збереження облікового запису Користувача та даних, розміщених Користувачем на Сайті.

6.6. Автоцентр має право в будь-який час регулювати ціни, терміни дії та умови надання послуг, що надаються за допомогою Сайту.

6.7. Автоцентр може у будь-який момент і без оповіщення Користувача передати свої права за цією Угодою третій стороні.

6.8. До цієї Угоди та взаємодії між Автоцентром та Користувачем застосовується законодавство України. Обидві сторони повністю погоджуються з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій та спорів щодо Угоди.

Футбольна команда "Автомісто"
При перевезенні дітей тепер має значення не вік, а зріст дитини
Компанія Apple запатентувала "розумне" освітлення салону авто
2017 Renault Sandero
115 тис. км.
Питання?